Home » Profil Sekolah » SD/MI » Kecamatan Sawangan » Sekolah Dasar Negeri Sawangan 04

Sekolah Dasar Negeri Sawangan 04

Identitas Sekolah

Nama Sekolah                                   :               SDN Sawangan 04

NIS / NSS / NPSN                             :               100760 / 101026600204 / 20228926

Status Sekolah                                  :               Negeri

Status Dalam Gugus                        :               Inti

Tahun Pendirian                               :               1977

Alamat Sekolah                                 :               Jl. Sawangan Permai RT.02/08 Kecamatan Sawangan, Depok

Nilai Akreditasi                                  :               Baik (B)

Jumlah Rombel                                 :               6 Rombel

Luas Bangunan                                  :               782 m2

Kepala SDN Sawangan 04, Ahmad Muniri, S.Pd

Kepala SDN Sawangan 04, Ahmad Muniri, S.Pd

Profil Kepala SDN Sawangan 04

Nama Lengkap                                  :               Ahmad Muniri, S.Pd

Jenis Kelamin                                     :               Laki-Laki

NIP                                                         :               195511291976041001

Agama                                                  :               Islam

Pangkat/Golongan                          :               Pembina/ IV/a

Status                                                   :               Menikah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala SDN Sawangan 04, Ahmad Muniri selalu membuat suatu program demi meningkatkan kualitas peserta didiknya. Program tersebut antara lain GEMAR (Gerakan Membaca Al-Quran), Drum Band, dan Pramuka. Selain itu, SDN Sawangan 04 juga ikut mensukseskan program Pemerintah Kota Depok yakni Depok Kota Bersih dan Hijau dengan menanamkan banyak pohon disekitar halaman sekolah.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*