Selamat Hari Olahraga Nasional 2020 Sahabat Disdik πŸ₯‡βš½οΈβšΎοΈπŸ₯ŽπŸ€πŸŽΎπŸΈπŸ“

Setiap tanggal 9 September diperingati sebagai hari olahraga nasional atau HAORNAS. Penetapan Haornas berdasarkan pada tanggal pembukaan PON I atau Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama Indonesia yang diadakan di Surakarta pada 9–12 September 1948. Hari olahraga nasional ini dibuat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1995 tentang Hari Olahraga Read more…

Panduan Penggunaan DANA BOS atau BOP PAUD pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik di Masa Pandemi Covid-19, Satuan Pendidikan di Daerah Darurat Covid-19

Penggunaan BOS serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOS dan Permendikbud Nomor Read more…

Pelayanan Pendidikan Selama Masa Pandemi COVID-19

Pada Masa Pandemi Covid-19 ini, seluruh instansi dan lembaga Pemerintah menerapkan beberapa tatanan normal baru guna menghindari penyebaran Covid -19 , Tak terkecuali di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki unit pelayanan yang cukup beresiko tinggi mengingat ramainya lembaga atau masyarakat yang dinaungi dibawah Dinas pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan kota Depok, Read more…