Selamat Hari Olahraga Nasional 2020 Sahabat Disdik πŸ₯‡βš½οΈβšΎοΈπŸ₯ŽπŸ€πŸŽΎπŸΈπŸ“

Published by Dinas Pendidikan Kota Depok on

Setiap tanggal 9 September diperingati sebagai hari olahraga nasional atau HAORNAS. Penetapan Haornas berdasarkan pada tanggal pembukaan PON I atau Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama Indonesia yang diadakan di Surakarta pada 9–12 September 1948. Hari olahraga nasional ini dibuat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1995 tentang Hari Olahraga Nasional yang ditekan oleh Presiden Kedua Indonesia, yaitu  Soeharto.

Olahraga banyak dilakukan untuk menjaga stamina tubuh, dan tak sedikit orang yang menjadikan olahraga sebagai ajang untuk mengharumkan negeri dengan berlomba diberbagai cabang olahraga. Tak hanya itu penyandang distabilitas pun dapat mengikuti olahraga dicabang olahraga tertentu. YUK semarakkan Haornas dengan Rajin Berolahraga agar tubuh kita srhat dan kuat ya sahabat Disdik.